20111205

Ze szkicownika

  
Bogusław Polch. Szybki szkic na podst. fotografii Jarka Obważanka.
Nieudana przymiarka do zombiefikacji.                                        

3 komentarze: